Slavic Christian Center 26h Anniversary picnic - vitfoto